Msze św. w niedzielę od IX - VI

08:00
10:00
12:00
18:00

 

 

Msze św. w niedzielę od VII - VIII
08:00
10:00 
12:00
18:00
20:00

 

 

Msze św. dni powszednie od IX - VI
08:00*
17:00
18:00

 

Legenda:

* tylko w soboty i pierwsze piątki miesiąca 

 

Msze św. dni powszednie od VII - VIII
08:00
19:00