Z historii obecnego kościoła…

Pierwsza kaplica, lub kościółek został wybudowany w Mikołajkach na wzgórzu wiatracznym jeszcze w czasach przedprotestanckich w XV wieku. Była on pod wezwaniem św. Mikołaja, od którego miejscowość przyjęła nazwę.

Pod koniec XVI wieku kościół został przejęty przez ewangelików. Przed II wojną światową, nieliczne katolickie rodziny z Mikołajek, zwracały się o posługę religijną do parafii w Mrągowie. Dopiero Biskup Warmiński Maksymilian Keller (1930-1945) zwrócił na Mikołajki większą uwagę. Z funduszu św. Bonifacego zakupiono dom (obecnie Kajki 27).W jednej części tego domu (obecna stara plebania), urządzono kaplicę, w drugiej części zamieszkała katolicka rodzina państwa Dankowskich, która kaplicą się opiekowała.

Z posługą religijną przyjeżdżali wówczas raz w miesiącu księża z Mrągowa lub Pisza. Zaczęto gromadzić materiały na budowę kościoła. Wykonano plany architektoniczne, które jednak nie zostały zatwierdzone przez ówczesną władzę. Kolejny, zatwierdzony projekt nie doczekał się realizacji, ze względu na wybuch II wojny światowej. Obecny kościół został wybudowany w 1910 roku, jako ewangelicka kaplica, połączona z budynkiem mieszkalnym. Mieścił się tu tzw. dom ludowy (Volkshaus), w którym urządzano przedstawienia, wieczorki poetyckie i katechizowano dzieci.

W czasie wojny kościół został zamieniony na remizę, a następnie zdewastowany przez Rosjan, którzy urządzili tu stajnię.

Po zakończeniu wojny budynek nie miał okien, drzwi ani podłóg. W 1948 roku dzięki staraniom ks. Jana Latochy oraz nowych, katolickich mieszkańców Mikołajek powstała tu placówka duszpasterska. Kościół odnowiono i przystosowano do kultu katolickiego.

 

Wyposażenie: Na głównej ścianie kościoła nad prezbiterium przedstawiona jest panoramiczna scena Objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie z 1877 roku. Dla upamiętnienia IV pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Ojczyzny dobudowano do kościoła wieżę według projektu pana Jerzego Matłocha z Mikołajek i zawieszona w niej fundowane przez parafian dzwony: Ave Maria i Jan Paweł II.

W 1994 roku na placu kościoła wybudowana została grota, w której umieszczono figurę Matki Bożej Różańcowej z Lourdes. W 2007 r. zostały wykonane nowe dębowe ołtarze boczne:

Ołtarz Miłosierdzia Bożego i Ołtarz Matki Bożej.

Odpusty: MB Różańcowej – 7 października

Księgi parafialne: od 1948 r.